Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работниците и работодателите и на други групи.

ЕИСК представя становища по свързани с ЕС въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и гражданите на Съюза. ЕИСК дава възможност на групите по интереси да изказват официални становища по законодателни предложения на ЕС.

Основните задачи на ЕИСК са:

  • да гарантира, че политиките и правото на ЕС са съобразени с икономическите и социални условия, като се търси консенсус, който е от обща полза;
  • да насърчава ЕС на участието, като дава на организациите на работниците и работодателите и на други заинтересовани групи възможност да изразяват мнението си и като гарантира провеждането на диалог между тях;
  • да популяризира ценностите на европейската интеграция и да отстоява каузата на демокрацията на участието и на организациите на гражданското общество.

вж. БЮЛЕТИН НА ЕИСК и СЪОБЩЕНИЯ ЗА МЕДИИТЕ

Членовете на ЕИСК представляват двете страни на индустрията и социални групи по интереси от цяла Европа. Те се номинират от националните правителства и се назначават от Съвета на ЕС за подлежащ на подновяване 5-годишен срок. Броят на членовете по страни зависи от населението на страната. Членовете работят за ЕС независимо от правителствата на своите страни. Те заседават 9 пъти в годината. Становищата се приемат чрез гласуване с обикновено мнозинство.

България участва в работата на съвета с 12 свои представители, между които е и изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

ЕИСК избира председател и двама заместник-председатели за срок от 2,5 години. Членовете на комитета принадлежат към една от следните 3 групи:

Държавата предлага Божидар Данев (БСК) да продължи членството си в Европейския икономически и социален съвет до 2020 г.

Държавата предлага Божидар Данев (БСК) да продължи членството си в Европейския икономически и социален съвет до 2020 г.

+
Божидар Данев участва в среща на високо равнище на представители на българските и европейски институции и бизнеса

Божидар Данев участва в среща на високо равнище на представители на българските и европейски институции и бизнеса

+
Анри Малос: Източването на мозъци е проблем за България

Анри Малос: Източването на мозъци е проблем за България

+
Божидар Данев: ЕС се нуждае от общи проекти и единни стандарти, за да излезе от кризата

Божидар Данев: ЕС се нуждае от общи проекти и единни стандарти, за да излезе от кризата

+
Господин Господинов от фирма „ВИС-42” ООД е охранител на годината за 2013 г.

Господин Господинов от фирма „ВИС-42” ООД е охранител на годината за 2013 г.

+
Китайци готови да инвестират в икономическа зона у нас с оборот до 10 млрд. евро

Китайци готови да инвестират в икономическа зона у нас с оборот до 10 млрд. евро

+
Божидар Данев: Проблем № 1 е загубата на работни места

Божидар Данев: Проблем № 1 е загубата на работни места

+
Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

+
Хуберт Мандери: Повече от всякога Европа се нуждае от солидна индустриална база, за да стимулира растеж, конкурентоспособност и просперитет в региона

Хуберт Мандери: Повече от всякога Европа се нуждае от солидна индустриална база, за да стимулира растеж, конкурентоспособност и просперитет в региона

+
Съюзът на пивоварите в България благодари на БСК за оказана подкрепа на европейско ниво

Съюзът на пивоварите в България благодари на БСК за оказана подкрепа на европейско ниво

+

Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)