Ръководство
Член на УС на БСК

Бальо Динев е председател на СД и изпълнителен директор на "Давид холдинг" АД, член на УС на Стопанска камара - Ст. Загора.