Изпрати съобщение

Теодора Данаилова е младши съветник за малки и средни предприятия в Българската стопанска камара от началото на 2021 г.

Завършва Американския университет в България през май 2020 г. с двойна специалност - "Бизнес администрация" и "Журналистика и масови комуникации", с cum laude.

Преминала е успешно курсове по дизайн и владее отлично Adobe Cloud - Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, и др. Също така, има познания по 3Д визуализация и анимация със софтуерите Autodesk Maya и 3ds Max.

В момента се обучава да програмира в образователния център SoftUni.

Има интереси в сферите на иновациите, стартъпите, кръговата икономика, и устойчивостта.

Владее английски и немски език.