Представяне

Българска Вендинг Асоциация е сдружение,юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание. Сдружението е създадено да подпомага своите членове за постигане на целите, предвидени в Устава, както и да представлява и защитава техните общи интереси. Сдружението цели обединението на българските вендинг компании, като ги представлява и защитава общите им интереси. БВА трябва да спомогне за разширяването и усъвършенстването на вендинг услугите предлагани на територията на Република България.

Тодор Каназирев
Председател на УС