Качество и безопасност на храните
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на качеството и безопасността на храните, предложени за обществено обсъждане

- Проект на НИД на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици - срок до 19.8.2018 г.  

Внесени в НС законопроекти в сферата на качеството и безопасността на храните