Регулациите и административните режими са важна част от политиката за намеса на държавата в стопанската инициатива и дейност. В тази връзка моля да попълните приложената долу анкета, която трябва да установи степента на намеса на държавата в икономиката, нуждата от намаляване на регулациите и тяхното опростяване.

Анкетата е насочена към експерти на всички нива, представители на бизнеса, общините, НПО, браншови организации и гражданите. 

Анкетата е анонимна и се провежда онлайн в периода 8 – 31 януари 2022 г. Попълването ѝ няма да Ви отнеме повече от 10 минути.

Проучването се провежда от УНСС.

Попълнете въпросника ТУК!


Анкета
Добави мнение