Форум за бъдещето на обучението (Брюксел)

Допълнителна информация

Организирана по инициатива на Tibor Navracsics, комисар по образованието, културата, младежта и спорта, от Европейската комисия (DG EAC), събитието ще предостави отворена платформа за обмен между образованието, обучението и заинтересованите страни от младежта и политиците.

Основните дискусии ще се съсредоточат върху ключови въпроси, пред които ще бъде изправено образованието и обучението в Европа и извън нея до 2030 г., включително предизвикателствата, свързани с демографията, приобщаването и гражданството, технологичните промени и бъдещето на труда, цифровизацията на обществото, екологичните проблеми, инвестициите, реформи и управление

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.