Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия (ГД „Икономически и финансови въпроси“) организира своя годишен семинар по фискална политика, посветен тази година на ролята на фискалната политика за смекчаване на кризата с COVID-19.

Семинарът ще бъде организиран под формата на уебинар с високопоставени лектори от академичните среди и международни институции. Той ще бъде структуриран в 2 части: въведение от комисар Джентилони, последвано от основна реч на Лорънс Бун (ОИСР) на тема „Преодоляване на последиците от COVID-19“; и панел за политики на високо равнище, обсъждащ ролята на фискалната политика за смекчаване на последиците от кризата с COVID.

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Уебинар: Ролята на фискалната политика за смекчаване на кризата с COVID-19