23.11.2021 - 25.11.2021

Данните са ключов актив за дигитална трансформация. Това е строителен материал за научни изследвания и иновации, персонализирани продукти и услуги, мощни нови технологии и по-добро вземане на решения. Това се превръща в решения на обществени предизвикателства, които могат да подобрят и дори да спасят живота на хората, както показва настоящата пандемия. Отворените данни също са свободно достъпни за генериране на стойност чрез повторна употреба. Дните на отворените данни на ЕС имат за цел да повишат осведомеността за този ценен актив, да проучат потенциала му и да генерират повече стойност от него по пътя към европейска икономика, базирана на данни.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дни на отворените данни на ЕС - Оформяне на бъдещето ни с отворени данни