В качеството си на член на BusinessEurope и като ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), Българската стопанска камара (БСК) има честта и отговорността да координира програмата на бизнес общността в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

В календара на БСК са включени следните събития:

Дата

Събитие

Организатори

Място

22-23 февруари

Конференция „Университети - бизнес“

ЕК, МОНБСК

НДК

21-22 март

Международна конференция „Бъдещето на труда“

МТСПАОБР

НДК

22-23 март

Среща на група 1 „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет

ЕИСК, МТСПАОБР

Резиденция „Бояна“

12 април

LeaderSHE@digitalconference

БЦЖТ и БСК

НДК

17-18 май

Съвет на президентите на BusinessEurope

БСК

х-л Интерконтинентал

14 юни

Международна среща за Черноморския регион

БСКМТ

Варна


Сред партньорите на Българското европредседателство са и браншови организации, членуващи в БСК. Събитията с тяхно организационно участие са следните:

Дата

Събитие

Организатори

Място

31 януари

Конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж”.

БАМИ, БКХПБФИЕК

Хотел "Маринела"

11 април

Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

БАМИ, БКХПБФИЕК

Интер Експо Център

24 април

Научно-приложна конференция "Biodiver-City: Enhancing urban biodiversity and ecosystem services to make cities more resilient"

БАН

БАН

18 май

Европейски минен бизнес форум 2018 г.  

БМГКМЕ

 Хотел "Маринела"

 

Събития с участието на BusinessEurope*:

1-2 февруари Неформалното заседание на министрите, отговарящи за конкурентоспособността, в частта „Индустрия“  София
21 март Трипартитна среща на върха Брюксел
     
     

 

БСК е официален партньор на Българското председателство на Съвета на ЕС

________

* БСК е член на BusinessEurope от 1999 г., а от 2018 г. изпълнителният председател на БСК Божидар Данев е вицепрезидент на европейската конфедерация на работодателите и индустриалците.