Дата: 22.09.2019

Прочетено: 64

Проф. Михов, ако сега бяхте студент с житейския опит, който имате, по-различно ли бихте гледали на обучението си отколкото, когато следвахте и, ако е така, защо?

Пак бих избрал същата професия – електронното инженерство. Бих подходил със същия ентусиазъм и жажда за познания в областта на техниката. Но, ако днес бях студент, щях да се възползвам от модерните Интернет технологии за получаване на информация и чудесната възможност за мобилност в чужбина в процеса на обучение.

Изборът на професия е един от най-важните, които правим в живота си. Срещат ли младите хора, според Вас, затруднения с този избор и какво може да се направи, за да се ориентират по-добре?

Според мен, изпитват известни трудности с избора на професия. Най-важното, което трябва да се направи, е осигуряване на достатъчно широка информираност за професионалните възможности, които предлага инженерното образование. Тази информираност трябва да се води на всяко едно ниво – изключително важно значение в това отношение имат медиите. Българската индустрия се нуждае от високообразовани инженерни кадри, а инженерният труд е съзидателен и благотворен – ето това трябва да се популяризира от всички. В рамките на нашите възможности ние се опитваме да помогнем в избора на образование за постъпващите в университета ни, като организираме „Дни на отворените врати“, за да могат учениците от горните класове да се запознаят с предлаганите специалности и модерната ни материална база за обучение.

По-различни ли са студентите днес и, ако е така, какво трябва да се промени в начина на обучение, за да е адекватен на потребностите им?

Определено има разлика. Живеем в ерата на дигиталните технологии, Интернета и глобализацията, което на практика позволява неограничен достъп до информационни ресурси, мобилността на студенти и преподаватели. Това, от своя страна, води до много бързо създаване и обмен на знания в международен мащаб и изисква от нашите преподаватели да адаптират непрекъснато учебното съдържание, и то с практическа насоченост, да прилагат модерните интерактивни и виртуални технологии. В това отношение много разчитаме и на бизнеса, който се включва в актуализирането на учебните планове и ни подпомага за модернизиране на материална база.

Много от добре обучените млади хора завършват и отиват да живеят и работят в чужбина. Има ли начини да ги задържим в България и какви са те?

Начинът да се задържат младите специалисти е, като им се предложат модерни условия за труд, перспективи за кариерно развитие и, не на последно място - достойни възнаграждения. Това не може да стане, без да имаме развита индустрия. Подпомагайки българската индустрия, ние създаваме условия за задържането на нашите деца в България. Университетът ни дава възможност на своите студенти да си намерят подходяща фирма за стаж и бъдеща работа чрез провежданите ежегодно изложения на работодатели „Стажове“ и „Дни на кариерата“, където работодатели и наши възпитаници взаимно се опознават, бих казал „ухажват“, което често завършва със „щастлив брак“.

Кои са най-важните неща, които Вашите възпитаници трябва да знаят, преди да излязат на пазара на труда?

На първо място, трябва да са много добре подготвени по избраната от тях професия, а ние като водещото висше училище в областта на техническите науки можем да им дадем нужните знания и умения. От младите специалисти се изисква да бъдат организирани и отговорни при изпълнение на трудовите си задължения, но и креативни. Много важно е непрекъснато да се усъвършенстват в професията, а за тази цел в нашия университет функционира Център за развитие и квалификация, който предлага следдипломно обучение в широк спектър от специалности.