Дата: 20.04.2020

Прочетено: 224

Торо Груп създава решения, свързани с човешкия фактор в организацията, като влага в този процес позитивното си мислене, енергия, креативност, упоритост и гъвкавост. Компанията се стреми да изгражда работещи взаимоотношения, както между консултантите и мениджмънта, така и с настоящите и потенциални служители на десетките клиентски компании. През всички тези 20 години екипът търси начини, стимулиращи непрекъснатото развитие и усъвършенстване. Торо Груп не e марка, капитали или ноу-хау, а хора, които следват призванието и мечтите си, които въплъщават отдаденост, лоялност, амбиция и екипен дух, и които вярват, че бизнесът в България може и трябва да има човешко лице.

___________

Г-жо Петрова, през 2000 г. създавате компанията с фокус върху подбор и обучение на служители. Как се разшири портфолиото от услуги на Торо Груп за тези 20 години?

Преди 20 години стартирахме с няколко услуги в нашето портфолио, като една от основните и до днес е подборът на професионалисти. В началото услугите ни бяха фокусирани основно върху изпълнителски позиции, но придобивайки опит и компетентност, се насочихме и към специфични експертни до средно мениджърски позиции. Топ мениджърските позиции обслужваме през нашата Executive search компания Friisberg & Partners. Ние сме и една от първите компании в България, които предоставят услугата Лизинг на персонал или Аутсорсинг. Към момента компанията работи в две основни направления, включващи различни HR услуги - привличане, оценка и развитие на таланти, и аутсорсинг услуги.

Преди пандемията, свързана с COVID-19, работодателите твърдяха, че на пазара на труда има глад за кадри. Каква е ситуацията към днешна дата (24 март 2020 г.)?

Преди пандемията недостигът на кадри беше проблем не само за българския пазар, но и в световен мащаб. Данните сочеха, че недостигът на специалисти глобално се е удвоил през последните десет години. При настъпилата пандемия и въведената карантина започна почти пълно ограничаване на социалния и икономическия живот. Вследствие на това, се очаква тежък удар върху икономиката, а оттам и върху хората. Предвид въведените твърди мерки у нас, както и в почти цяла Европа, извънредното положение ще се отрази много негативно върху трудовата заетост. Със сигурност ще има голям брой освободени хора от най-силно засегнатите сектори.

След обявяването на извънредното положение в България, какви консултации поискаха клиентите на Торо Груп ?

Първото нещо, от което се интересуваха клиентите ни на услугата Лизинг на персонал, е какви възможности има за запазване на заетостта в условията на криза. В случай на съкращаване, на какви обезщетения ще имат право служителите. В Европа има утвърдена и използвана схема за предоставяне на държавна помощ за определен срок за покриване на част от работната заплата от държавата, ако работодателят не уволни наетите и продължи да им плаща пълното възнаграждение. Българското правителство е предложило в новоприетия закон схема, при която в продължителност от 3 месеца да има държавна помощ в размер на 60% от размера на заплатите на заети лица от определени бизнес сектори, за които ще е допустимо да кандидатстват.

Според Вашите прогнози, какви специалисти ще се търсят на пазара на труда в България до края на годината?

В тази динамична ситуация не се наемам да давам прогнози. Едно е факт - голяма част от българите, работещи в чужбина, се завърнаха в България. Със сигурност ще се търсят медици. Болниците ще имат нужда от квалифициран и обслужващ персонал. Фармацевтичният бранш също ще се нуждае от опитни професионалисти. В ИТ и Телекомуникации също се очаква да продължи търсенето на специалисти. Сега, когато много от нас работят от вкъщи, технологичните компании като Zoom Video Communications отбелязват страхотен ръст. Онлайн търговията и доставките също бележат възход.

Какви поуки Ви донесе COVID-19?

След тази криза нищо няма да бъде същото. В тази ситуация всички трябва да бъдем единни, гъвкави и приспособими към новата реалност. Това, което е ясно, че компютрите и технологиите ще навлязат навсякъде. Учениците и студентите учат дистанционно, служителите работят от дома си. Според мен, след като отмине епидемията, много работодатели ще продължат тази практика, за да съкратят разходите си. Бизнесът ще продължи да инвестира в роботизация и автоматизация на производството, и така ще минимизира човешкия фактор в производството.

Ако лично Вие днес бяхте министър на труда и социалната политика, какви неотложни мерки бихте предприела?

За мен най-важно е да се запазят здравето и животът на хората и трудовата им заетост. В тази сложна ситуация мисля, че всички трябва да сме кооперативни и, ако се налага, да се премине към гъвкаво работно време и намаляване на заплатите с цел запазване на хората.

Както БСК, така и Торо Груп има кръгла годишнина през 2020 г. Наистина не е време за фанфари, но ако не мечтаем, съществуването е лишено от смисъл. Какви са мечтите Ви за развитието на компанията?

Пожелавам си първо да сме живи и здрави, и да излезем по-бързо от пандемията. След тази буря да останем все така сплотени и да продължаваме да се развиваме, да запазим настоящите си клиенти и да имаме нови доволни клиенти, да продължим да създаваме дългосрочни партньорства и приятелства. Пожелавам си да реализираме и най-смелите си мечти и винаги да сме удовлетворени от работата си!