Дата: 20.04.2020

Прочетено: 129

Уважаеми читатели на Noblesse Oblige,

Първо, нека поздравя БСК, както за 40-годишния й юбилей, така и за първата годишнина на това списание. От изключително значение е да се хвърли светлина върху положителното въздействие на работодателите върху нашите европейски общества. Не трябва да забравяме, че без успешни компании няма нито приобщаващ растеж, нито технологични решения за смекчаване на климатичните промени. Имайте предвид също, че тези успехи до голяма степен са зависими от запазването и завършването на единния пазар. Поради тази причина, европейското изграждане, това решаващо постижение, се нуждае от постоянно внимание.

Пътуването ми до София през 2018 г. за председателския съвет на BusinessEurope затвърди моите много добри впечатления от жизнеността на българския бизнес сектор. Бях особено впечатлен от разнообразието и качествата на удостоените с награди по време на церемонията по раздаване на отличия на БСК, на която присъствах. Тези наградени български предприемачи са признак за ключовата роля, която играе бизнес секторът за увеличаване на просперитета на българското общество. Постоянните ви отлични резултати по отношение на растежа и заетостта до голяма степен се обуславят от високата производителност във вашите компании, потвърждавайки качеството на иновациите и управлението в българския частен сектор.

Европейският „трети път“, а именно, че компаниите се грижат за икономическия просперитет, както и за защитата на хората и планетата, ни отличава както от американския, така и от китайския модел. За да могат компаниите да изиграят напълно своята критична роля в нашите европейски общества, се нуждаем от адекватна законодателна рамка. Към това се стреми БСК - да го постигне на българско ниво, в сътрудничество с националните власти. В това отношение Камарата играе важна роля напоследък, като например, гарантира повечето от планираните реформи, свързани с присъединяването на България към механизма на обменния курс на ЕС. По подобен начин мисията на BusinessEurope е да гарантира, че европейското законодателство е насочено към икономически просперитет, което е основа за постигане на нашите социални и екологични цели.

И все пак ние сме изправени пред множество глобални предизвикателства, като климатичните промени или търговските войни. Освен това, ние, европейците, не постигаме много добри резултати в световната конкуренция по отношение на дигиталната и технологичната надпревара. За тази цел BusinessEurope предложи амбициозна програма за новия законодателен цикъл на ЕС, посочена във водещата ни публикация „Просперитет. Хора. Планета - Три стълба за Програмата на Европейския съюз през 2019-2024 г.“ Само амбициозните политики, осигуряващи правилните рамкови условия за бизнеса, ще ни позволят да се справим ефективно както с глобалните, така и с европейските предизвикателства.

Бих искал за финал да наблегна на две свързани помежду си характеристики, които днес определят успешните работодатели сред многото други. Първо, интелектуалната способност винаги да признават безценния принос на бизнес сектора за богатството на нашите общества. Второ, способността да се има предвид, че тази критична роля в обществото включва отговорности с еднакви облигации, както задължава и Noblesse-ът; самото му заглавие ни го напомня.

__________

BusinessEurope (www.businesseurope.eu) е водещата бизнес организация на европейско ниво, обединяваща компании от целия континент. Членове на BusinessEurope са националните бизнес организации на 35 европейски държави, сред които и България. Представител на българския бизнес в BusinessEurope е БСК, която е асоцииран член на организацията от 2005 г., а от 2007 г. (след приемането на България в ЕС) е пълноправен член.

Пиер Гатаз бе избран за президент на BusinessEurope през пролетта на 2018 г., когато България председателстваше Съвета на ЕС, а БСК бе домакин на Съвета на президентите на най-влиятелната европейска бизнес организация. Част от програмата на форума бе среща на Съвета на президентите на BusinessEurope с българския президент Румен Радев.