Ковид-кризата се отрази тежко на туристическия бранш, като най-силно засегнати се оказаха местата за настаняване с категорията 4 и 5 звезди. Там спадът на приходите през 2020 г. спрямо предходната година е почти 60%, докато в местата с категория 1 и 2 звезди този спад е 42%. Аналогични са тенденциите и по отношение на броя туристически легла, реализирани нощувки и пренощували лица (вж. Таблицаа 1). Най-голямо е намалението на броя легла в места за настаняване с категория 3 звезди (-24%) и отново най-малко засегнати са местата с категория 1 и 2 звезди (-11.7%). Логично, в условията на пандемия, туристите предпочетоха да се усамотят в по-спокойни места (основно къщи за гости), далеч от струпването на хора.

Таблица 1: Спад през 2020 спрямо 2019 г.

Показател

Общо

1 и 2 *

3 *

4 и 5 *

Места за настаняване

9,5%

9,4%

9,8%

9,1%

Легла в места за настаняване

17,5%

11,7%

24%

17,5%

Пренощували лица

50,9%

39,3%

52,6%

54,5%

Реализирани нощувки

55,9%

42,2%

59,7%

58,7%

Леглоденонощия

31,3%

22,6%

32,5%

36,3%

Приходи от нощувки

57,6%

41,6%

58,6%

59,6%

 

Активните действия на хотелиерския бранш по отношение обезопасяването на местата за настаняване, ваксинирането на персонала и редица други мероприятия създадоха възможност през настоящия туристически сезон (2021 г.) постепенно стойностите да започнат да се връщат към нивата от предкризисните години. След като заетостта на леглобазата през 2020 г. спадна до „санитарните“ 6-10 процента, през първите месеци на 2021 г. се наблюдава тенденция към възстановяване. За сравнение, през м. април 2019 г. заетостта е била 20%, през април 2020 г. – 6%, а през април 2021 г. – 16%. (вж. Графика 1).

Графика 1: Заетост на леглата в местата за настаняване

COVID-19 затвори границите и през 2020 г. родният туризъм разчиташе основно на български туристи. Нещо повече, разходите за туристически пакети на българи в страната през 2020 г. нарастват с 8% спрямо предходната година, паралелно с намаляването с 94% на разходите им за туристически пакети в чужбина (вж. Таблица 2).

Таблица 2: Разходи за туристически пътувания на българи – изменение 2020 спрямо 2019 г.

 

В страната

В чужбина

Общо

Разходи за турист. пътувания (вкл. турист. пакети), в т.ч.:

-17%

-80%

-45%

Лични пътувания

-16%

-81%

-44%

Лични пътувания с туристически пакети

8%

-94%

-66%

Професионални пътувания

-26%

-73%

-59%

Разходи за турист. пътувания (без турист. пакети), в т.ч.:

-31%

-73%

-48%

Разходи за храна

-32%

-72%

-44%

Разходи за настаняване

-40%

-65%

-50%

Разходи за транспорт

-32%

-74%

-52%

Други разходи

-13%

-81%

-46%

 

Средногодишният спад на пътуванията на българи в чужбина през 2020 г. е 84% (вкл. с цел почивка 89%), а посещенията на чужденци в България намаляват с 60.4% (вкл. с цел почивка – спад със 77%), като най-малко са намалели румънските туристи (вж. таблици 3 и 4).

Таблица 3: ТОП-20 дестинации за пътувания на българи в чужбина с цел почивка

Дестинация 

Бр. пътувания

Изменение

2019 г.

2020 г.

1

Гърция

601639

45020

-93%

2

Турция

330469

23081

-93%

3

Република Северна Македония

175111

23093

-87%

4

Сърбия

160263

23735

-85%

5

Румъния

158339

15899

-90%

6

Италия

129164

12849

-90%

7

Германия

108926

14282

-87%

8

Испания

107226

14005

-87%

9

Франция

68751

9425

-86%

10

Австрия

64154

10634

-83%

11

Обединено кралство

45743

7529

-84%

12

Чешка република

43414

6136

-86%

13

Унгария

31019

5074

-84%

14

Полша

26870

3065

-89%

15

Хърватия

24121

1953

-92%

16

Нидерландия

23460

3595

-85%

17

Белгия

18347

4799

-74%

18

Руска федерация

17689

1280

-93%

19

Словакия

16031

2224

-86%

20

Португалия

11309

1264

-89%

 

Таблица 4: ТОП-10 чужденци, посетили България с туристическа цел

Държава 

Бр. посещения

Изменение

2019

2020

1

Румъния

529013

293544

-45%

2

Германия

517121

82777

-84%

3

Република Северна Македония

504239

127160

-75%

4

Турция

419229

140007

-67%

5

Украйна

411332

86642

-79%

6

Руска федерация

406866

25296

-94%

7

Сърбия

347933

172262

-50%

8

Гърция

318802

84206

-74%

9

Полша

304572

65140

-79%

10

Обединено кралство

296634

40006

-87%

 

 

Дата: 14.09.2021

Автор: Анета Алашка

Прочетено: 102