В сферата на частната охранителна дейност (ЧОД) в България оперират 878 компании, с общо около 42 хиляди заети в тях лица. Преобладаващата част от заетите (92%) са мъже.

 

 

Делът на сектора в общата заетост е 1.4%, което е над два пъти повече от средното за ЕС (0.6%), но през последните години се наблюдава тенденция на спад и доближаване към равнищата в ЕС.

 

 

4 пъти по-ниски от тези в ЕС са производителността на труда, оборотът на един зает и средните разходи за персонал.

 

 

Търговският оборот, който фирмите от ЧОД формират, е над 370 млн. евро годишно, а добавената стойност е около 270 млн. евро на година.

Разходите за персонал съставляват 63,5% от всички разходи за дейността и възлизат на около 230 млн. евро годишно.

Спрямо 2015 г. търговските обороти в сектора са нараснали с 38.9%, а цените на услугите бележат ръст от 19.3% (при средно за ЕС 14.1%).

 

Основни икономически показатели на фирмите от ЧОД:

Източник на данните: Евростат

Дата: 02.09.2022

Автор: Анета Алашка

Прочетено: 31