Дата: 13.12.2012

Източник: в. 24 часа

Прочетено: 2934

Българското население ще се свие с приблизително два милиона души до 2060 г., сочат прогнозни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според първия вариант, който е определен като реалистичен и съобразен с нормативните изисквания на ЕС за демографското и социално-икономическо развитие на страните-членки - у нас ще живеят около 5,3 млн. българи при 7,3 млн. от последното преброяване.

Песимистичната прогноза предвижда след около половин век да се стопим до около 5,1 млн. население или с над 2,2 млн. българи.

Експертите от НСИ предвиждат през 2060 г. на 100 българи в работоспособна възраст (14-65 години) ще се падат 84 неработоспособни българи (деца до 14 години и възрастни хора над 65 години).

За по-близката 2015 г. прогнозата е, че на 100 работоспособни българи ще се падат по 52-ма души в неработоспособна възраст.

Анализ на Евростат за големината и гъстотата на населението по света отчита, че в началото на 2010 г. на планетата са живеели над 7 милиарда и техният брой продължава да расте, като днес приблизително е 7 млрд. и 60 милиона души.

Прогнозните данни на Евростат са, че през 2060 г. населението на света ще надхвърли 9,6 млрд. Души, което представлява увеличение с близо 39% в сравнение с 2010 г. Населението на ЕС се очаква да се увеличи с около 3% до 2060 г. и да достигне около 517 милиона души, отчита анализът на Евростат.

Страните от Г-20 формират 9,8% от световното население, САЩ - 4,5%, ЕС - 7,3%, Индонезия - 3,5%, Бразилия - 2,8%, а останалия свят - 34,9%. Най-гъсто населени са Китай и Индия, като заедно техните жители формират 37,2% от населението на света.

В Азия пък ще бъдат десетте най-големи агломерации в света, като тук безспорно лидерство държи Токио с население на специалните райони - над 8 млн. жители, население на префектурата - над 13 млн. души, като общо метрополисният регион надхвърля 35 млн. души.

Следват Делхи - над 20 млн. души, Мексико, Ню Йорк, Сао Паоло и Шанхай - около 20 млн. души, Мумбай, Пекин и Дака - между 15-20 млн. души. Най-слабо заселеният град от първата десятка е Калкута - под 15 млн. жители.

Изследването отбелязва, че около една пета от населението на света (приблизително 1,5 милиарда жители) ще живее в над 630 градски агломерации с население над 750 хиляди.

Жените съставляват по-голямата част от населението, отчита статистиката.

Например в Русия на 100 жени се падат 86 мъже, в ЕС това съотношение е  100 жени - 95,4 мъже, в Саудитска арабия на 100 жени се падат 124 мъже и т.н.

Средната възраст на населението по света е била около 30 години, отчитат данните на Евростат. Най-висока е била средната възраст на хората в Япония - около 45 години. За страните от ЕС, Канада и Русия средната възраст на населението е около 40 години, а най-ниска е в Южна Африка - под 30 години.

Анализът прави уточнението, че статистическите данни са извлечени през юни и юли 2012 г. и са събрани на базата на глобални стандарти, стандартите на ООН и стандартите на МВФ за статистиката на платежния баланс в световен мащаб.

Въпреки че повечето данни се основават на международни концепции и определения, може да има някои несъответствия при съставянето на данните, допълват от Евростат.