Дата: 19.09.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 4995

Обсерваторията на EUIPO публикува своя „Доклад за прилагането от ЕС на правата на интелектуална собственост: резултати на границите на ЕС и в държавите-членки 2013-2017 г.“

Докладът цели да хвърли светлина върху тенденциите в прилагането в рамките на ЕС.

Докладът дава информация относно обема, категориите и приблизителната стойност на фалшивите предмети, задържани в ЕС, връзката между държавите-членки и задържанията и естеството на нарушени права на интелектуална собственост. 

Ето някои от констатациите: 

• Обемът на задържаните фалшиви предмети в ЕС между 2013-2017 г. е приблизително 438 милиона. Това се равнява на един фалшив предмет, на всеки гражданин на ЕС (на възраст 15 години и повече).

• Прогнозната стойност на задържаните предмети възлиза на около 12 милиарда евро, което е почти колкото БВП за 2018 г. на държава-членка на ЕС като Малта.

• Що се отнася до разпространението на правата на интелектуална собственост, за които се твърди, че са нарушени от тези фалшиви продукти, преобладават търговски марки, като нарушаването на търговските марки представлява почти 70% от общия обем и 54% от общата прогнозна стойност на задържанията на границите на ЕС и на националните пазари.