Дата: 25.09.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 3706

Днес EUIPO и EPO пуснаха третото издание на своето проучване „Индустрии със засилени интелектуално защитени права и икономически резултати в Европейския съюз“. Това съвместно проучване EUIPO - EPO е третото от поредица икономически проучвания, разкриващи приноса на индустриите, интензивни с IPR, които използват над средното ниво на търговски марки, дизайни, патенти, авторски права, географски указания и права за икономическия растеж и заетостта в ЕС. Проучването обхваща периода 2014-16.

 

Ето някои от съответните констатации:

 

• Интензивните индустриални отрасли представляват и допринасят за по-голямата част от търговията на стоки и услуги в ЕС с другите региони на света (81%).

• ЕС като цяло имаше търговски излишък в индустриите, интензивни с IPR от около 182 милиарда евро през 2016 г., което балансира с малък дефицит в интензивната търговия, която не е интелектуална собственост.

• В индустриите, които използват интензивно патенти, работят около 24 милиона души и генерират 16% от общия БВП на ЕС.

  • IPR отраслите допринасят с 30,7 милиона директни работни места и представляват 16,2% от общия БВП на ЕС. Износът в този сектор генерира търговски излишък от над 66 милиарда евро през 2016 г.

• Индустриите, които използват интензивно марките, допринасят 37% за БВП на ЕС и поддържат 46,7 милиона работни места. Тези отрасли също плащат заплати, които са 48% по-високи от отраслите, които не използват IPR.

Копие на проучването, резюмето и инфографиката са достъпни на следната страница.