Дата: 09.10.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 7262

Европейските работодатели и синдикати призовават съвместно новата Европейска комисия и Парламента за по-проактивна и амбициозна индустриална стратегия на ЕС. Европейската конфедерация на профсъюзите, BusinessEurope (чийто член е БСК), SMEunited и CEEP искат да позиционират европейската индустрия като световен лидер, който отговорно ще осигури просперитет, създавайки стойност за хората и планетата.

Индустриалната политика на ЕС трябва да подкрепя създаването на повече водещи световни компании и технологии, способни да се конкурират по целия свят, които да могат да предложат добри условия на заетост и труд в промишлеността и да съответстват на европейските климатични и екологични ангажименти и амбиции.

На съвместно събитие на 9 октомври в Брюксел синдикатите и работодателите заедно ще призовават Европейския съюз да помогне за укрепването на устойчивата индустриална база в Европа:

„Европа се нуждае от устойчива индустрия, която процъфтява и продължава да осигурява качествена заетост по време на цифровия и екологичен преход, който предстои. Целта е да се оформи справедлив и справедлив преход, който да не оставя никого след себе си. Необходими са мащабни частни и публични инвестиции за качествено създаване на работни места, а правителствата и ЕС да работят със синдикати и работодатели, за да предвидят и управляват промените“, казва Лука Visentini, генерален секретар на ETUC.

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер заяви: „Дигитализация, изменение на климата, ускоряване на световната раса за иновации. Във всичко това европейската индустрия е ключова, за да превърне тези предизвикателства в възможности. За да се случи това, Европа се нуждае от план за своята индустрия. Тя трябва да бъде по-инициативна, по-стратегическа и да действа по-бързо, отколкото в миналото.“

Генералният секретар на CEEP Валерия Ронцити каза: „Бъдещето на Европа е преплетено с бъдещето на нашата индустрия. Ние носим огромна отговорност в изграждането на индустриални политики, които съгласуват иновациите за устойчивост, инвестиции, умения и конкурентоспособност. Искрено вярвам, че социалното партньорство е най-добрият инструмент за тази трансформация."

Генералният секретар на SMEunited Вероник Вилемс каза: „Силната европейска индустриална база не може да разчита изключително на няколко мултинационални компании, а трябва да се изгради върху цялата икономическа тъкан, включително МСП. Социалните партньори могат да допринесат за намирането на правилния баланс между конкурентоспособността и благосъстоянието. Това може да се постигне само чрез повишаване на производителността. Заедно трябва да се стремим преходът към цифрова и кръгова икономика да стане устойчив за икономиката и обществото като цяло."