Дата: 10.10.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2914

Една от целите на BusinessEurope е да осигури конкурентна правна среда в ЕС. Акцентът е върху области на търговското право, които засягат компаниите през целия им жизнен цикъл, като дружествено право, конкуренция, интелектуална собственост, потребителско право и финансово отчитане.

Прочетете тук: Стратегия за правни въпроси за следващия политически цикъл (1 октомври 2019 г.)