Дата: 08.01.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3010

Съгласно решение на Ръководството на БСК, във връзка с промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, считано от 13.01.2020 година, БСК преустановява приемането на плащания в брой.

Приходите от предоставени услуги, членски внос, арбитражни такси, обучения, семинари и други, получавани от нашите членове, клиенти и партньори се приемат единствено по банков път, както следва:

Получател: Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG61STSA93000021609234 (за суми в лева)
IBAN: BG92STSA93000021609258 (за суми в евро)