23.03.2020

Парите са за апаратура за лечение на болни от коронавируса

Банка ДСК и пенсионно-осигурителна компания ДСК-Родина ще дарят 200 хил. лв. на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД. Сумата се предоставя безвъзмездно за оборудване на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение, както и на Интензивното отделение към Клиника по кардиология, съобщиха финансовите институции.

Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на реанимационна грижа на пациентите с доказана коронавирус инфекция чрез закупуване на медицинска апаратура за дихателна реанимация - пациентски монитори, перфузори, инфузионни помпи, апарати за екстракорпорално мембранно окисляване, подвижни рентгенови апарати тип Кугел, дефибрилатори, транспортни респиратори, видеоларингоскопи, бронхоскопи и др., както и за закупуване на медицински консумативи, дезинфектанти и лични предпазни средства за медицинския персонал.

Дата: 23.03.2020

Източник: Economic.bg

Прочетено: 790