31.03.2020

Предлагаме на вашето внимание основните мерки, които дружества следва да предприемат за да ограничат последствията на COVID-19 за бизнеса. Мерките могат да се организират в пет категории: Оптимизиране на оперативните разходи Продажба на неключови активи Продажба на несъбрани вземания Оптимизиране на вземания към финансови институции Изграждане на стратегия за онлайн продажби и опериране Vendofin.com e онлайн платформа за продажба на активи и търговски вземания чрез онлайн аукциони. Платформата дава възможност за бърза реализация на актива или вземането като се постига пазарна цена.

 

Дата: 31.03.2020

Източник: Vendofin

Прочетено: 3776