31.03.2020

Компанията ще предостави дихателните апарати на най-нуждаещите се медицински заведения

В тези трудни за всички българи дни „ВП Брандс Интернешънъл“ АД - правоприемник на „Винпром Пещера“ АД, заявява своята категорична подкрепа на предприетите действия от Националния оперативен щаб за справяне с епидемиологичната криза, породена от разпространението на COVID-19.

Като националноотговорна компания и в израз на солидарност, дружеството ще подпомогне усилията, положени от лекарите и здравните работници, посветени на опазването на здравето на българските граждани. За целта Акционерите на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД ще дарят 300 000 лв. под формата на респиратори за най-нуждаещите се болнични заведения, както и маски и защитни облекла за медицинските работници. Закупуването на обдишващите апарати е съгласувано с Националния оперативен щаб, като най-необходимо към настоящия момент. Животоспасяващата апаратура ще помогне на най-натоварените болници в страната да отговорят на спешната нужда от дихателна защита и профилактика на засегнатите от вируса.

 „ВП Брандс Интернешънъл“ АД ще продължи да изпълнява своя ангажимент към българските граждани и организации с цел овладяване на пандемията от COVID-19. Притежаваната от компанията фабрика за спирт „Essentica” ще работи на пълен капацитет и в денонощен режим, за да доставя приоритетно за българския пазар продукция за производство на дезинфектанти.

Ръководството на компанията изказва признателност към работата на медицинските работници и болничните заведения.

Вярваме, че с обща работа, воля и дисциплина, ще успеем да преминем и през това предизвикателство.

 

Дата: 31.03.2020

Източник: VP- Brands International

Прочетено: 2022