01.04.2020

Европейската комисия взе решение да финансира още един проект в рамките на своята покана за спешно представяне на предложения за така необходимите научни изследвания и иновации в областта на коронавируса. По този начин броят на подкрепените проекти се увеличи до 18 в сравнение с първоначално обявените 17, с общ бюджет от 48,5 милиона евро по линия на „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации. Тези проекти дават възможност на 140 изследователски екипа от цяла Европа да работят заедно за справяне с пандемията на коронавирус. 

В рамките на новоизбрания проект, наречен „Тест за HG nCoV19“ и координиран от една ирландска компания, ще бъде разработен и валидиран тест за бърза молекулярна диагностика на новия коронавирус. 

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Здравните работници на първа линия трябва да могат да диагностицират коронавируса по-бързо и по-точно. Това намалява риска от по-нататъшно разпространение на вируса. Радвам се, че можем да добавим още един проект към финансираните от ЕС усилия за разработване на бърза диагностика.“ 

Осемнадесетте избрани проекта започват да работят незабавно за разработването на бързи диагностични методи, лечения и ваксини, както и за изучаването на развитието на епидемията с помощта на епидемиологията и моделирането. 

През последните седмици ЕС мобилизира също така публично и частно финансиране в размер до 90 милиона евро чрез Инициативата за иновативни лекарства и предложи финансова помощ в размер до 80 милиона евро на иновативното дружество CureVac за разработването и производството в по-големи мащаби на ваксина срещу коронавируса. 

Конкретната подкрепа на Комисията за спешно необходимите научни изследвания и иновации е част от общите европейски действия за борба с пандемията на коронавирус. Още няколко финансирани от ЕС научноизследователски проекти и инициативи работят за борба с разпространението на болестта и подобряване на подготвеността за избухване на други епидемии. 

Повече информация можете да намерите тук.

Дата: 01.04.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 6847