02.04.2020

В тази безпрецедентна пандемия на COVID-19 ние в УНИЦЕФ България повече от всякога работим на терен, в няколко спешни направления, актуални към месец април 2020:

  1. Здравни грижи в подкрепа за най-бедните бременни жени и семейства с деца до 3 г. (еднократна финансова помощ за базови нужди и достъп до животоспасяващи услуги)
  2. Социална подкрепа - непрекъснатост на социалните услуги за i) децата под карантина или лечение, които са лишени от родителски грижи, ii) децата с увреждания, чиито болногледачи се карантират или хоспитализират, iii) децата в институции.
  3. Защита на деца – за увеличаване на капацитета за предоставяне на психо-социални консултации и рехабилитация на засегнати деца и семейства чрез центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ (които в момента отговарят за цялата страна и са претоварени)
  4. Пълноценно образование - осигуряване на достъп до обучение за деца с увреждания и специфични потребности чрез разработване на дигитална платформа за онлайн подкрепа и онлайн ресурсни учители.
  5. Достъп до дистанционно обучение на деца от уязвими социални групи чрез подкрепа за образователни медиатори и набавяне на смарт устройства.
  6. Закупуване и доставка на хигиенни материали и лични предпазни средства срещу разпространението на инфекцията в уязвимите общности и местата без постоянна течаща вода, достатъчно сапун и почистващи препарати.

 

Въпреки ежедневните Ви ангажименти, ще бъдем благодарни да разпространите измежду своите членове нашия специалния апел за набиране на средства в подкрепа работата на УНИЦЕФ в тази безпрецедентна криза. Детайлна информация има в прикачения файл.

Сега повече от всякога разчитаме на партньори като Вас да подпомогнат животоспасяващата ни работа за опазване здравето и защитата на най-уязвимите деца.

Дата: 02.04.2020

Източник: УНИЦЕФ България

Прочетено: 2188