02.04.2020

Спасяването на човешки живот и подпомагането на препитанието на хората са от жизненоважно значение в тези времена на тежка криза. Европейската комисия засилва действията си, като предлага да се създаде инструмент за солидарност, наречен SURE, на стойност 100 милиарда евро, който ще помогне на работниците да запазят доходите си, а на предприятията — да оцелеят. Тя предлага също така всички налични структурни фондове да се пренасочат към действия в отговор на разпространението на коронавируса.

Подпомагане ще получат също земеделските стопани и рибарите, както и най-нуждаещите се лица. Всички тези мерки се основават на настоящия бюджет и за тях ще се използва всяко свободно евро. Те показват необходимостта от приемането на стабилен и гъвкав дългосрочен бюджет на ЕС. Работата на Комисията ще бъде насочена към това да се гарантира, че ЕС може да разчита на стабилен бюджет, за да се изправи отново на крака и да напредва по пътя към възстановяването.

Във връзка с приетите днес предложения председателят Фон дер Лайен заяви: В настоящата криза с разпространението на коронавируса ефект ще имат само най-силните ответни действия. Трябва да използваме всичко, с което разполагаме. Всяко свободно евро в бюджета на ЕС ще бъде пренасочено към борбата с коронавируса, всяко правило ще бъде облекчено, за да може финансирането да бъде използвано бързо и ефективно. Чрез новия инструмент за солидарност ще мобилизираме 100 милиарда евро, за да могат хората да запазят работните си места, а предприятията да продължат да функционират. Така обединяваме силите си с тези на държавите членки за спасяването на човешки живот и запазването на препитанието на хората. Това е европейска солидарност.

Повече информация ще откриете в прикачения документ и на следните линкове:

Въпроси и отговори: Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса+: Нови действия за мобилизиране на необходимите инвестиции и ресурси

Въпроси и отговори: Комисията предлага SURE — нов временен инструмент на стойност до 100 милиарда евро за подпомагане на защитата на работните места и хората на работното място

Въпроси и отговори: Инструмент на Европейския съюз за спешна подкрепа за сектора на здравеопазването

Информационен документ: Мерки на ЕС във връзка с коронавируса — последни новини

Информационен документ: Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

Информационен документ: Мерки във връзка с коронавируса: Подкрепа за секторите на рибарството и аквакултурите

Информационен документ: Подкрепа за държавите членки за защита на хората на работното място и работните места — SURE

Правните текстове са на разположение на уебсайта на Комисията за мерките във връзка с коронавируса

Дата: 02.04.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 2389