08.04.2020

Кампания в Якоруда, Велинград и Благоевград

В условията на глобална пандемия нещата, които могат да ни запазят и съхранят като общество, са съпричастността и добротата. В битката за борба с ограничаването на разпространението на COVID-19, най-беззащитни са тези, които не могат да си осигурят предпазни средства – маски за лице и дезинфектанти. Дори и в тези времена добрите хора не губят сила и воля да помагат.

„Колект център“ ООД започва своя кампания за дарение на лични предпазни средства и средства за дезинфекция към нуждаещи се учреждения. За начало на кампанията е избран град Якоруда, където са осигурени лични предпазни средства за служителите на МВР, които ежедневно са на първа линия в борбата с вируса.

Личните предпазни средства представляват маска за лице, изработена от висококачествени материали от български производител.

Кампанията продължава в град Велинград, където ще бъдат осигурени предпазни средства за персонала, децата и младежите от „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ в града.

„Колект център“ ще осигури дезинфектант за ръце и лични предпазни средства – маски за персонала и младежите в „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Св. Йоан Рилски” и в Благоевград.

Ще продължаваме да помагаме на хора и институции в нужда и напомняме:

– ако можете останете вкъщи и ограничете излизанията до неотложните;

– мийте ръцете често и внимателно, особено след като се приберете вкъщи;

– спазвайте дистанция от минимум 2 метра;

– използвайте лични предпазни средства.

Дата: 08.04.2020

Източник: „Колект център“ ООД

Прочетено: 1925