03.05.2020

На страницата Европейската агенция за безопасност и здраве при работа са публикувани Насоки за адаптиране на работните места и защита на работниците (кликнете на страницата на агенцията на буквата BG, за да изтеглите насоките от страницата на агенцията на български в PDF формат).

Дата: 03.05.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2702