11.06.2020

Европейската комисия препоръчва на държавите членки от Шенгенското пространство и асоциираните към Шенген държави да премахнат граничния контрол по вътрешните граници до 15 юни 2020 г. и да удължат временното ограничение за неналожителни пътувания до 30 юни 2020 г. Освен това Комисията определи подход за постепенно премахване на ограничението след това.

Като се има предвид, че епидемиологичната обстановка в някои трети държави остава критична, Комисията не предлага общо премахване на ограничението за пътуване на този етап. То следва да бъде отменено за онези държави членки, които са избрани съвместно от всички страни в ЕС въз основа на набор от принципи и обективни критерии, включително епидемиологичната обстановка, способността за прилагане на мерки за ограничаване по време на пътуването и съображения за реципрочност, като се вземат предвид данни от източници, като например Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и СЗО.

Що се отнася до държавите, към които се прилага ограничението, Комисията предлага да се разширят категориите разрешения за пътници, така че да включват например международни студенти. Комисията също така издава насоки на държавите членки, за да гарантира, че възобновяването на дейностите по издаване на визи в чужбина е добре координирано с постепенното премахване на ограниченията за пътуване.

Постепенно премахване на ограниченията за пътуване до ЕС

Действията по външните граници на ЕС трябва да бъдат координирани и единни, за да бъдат ефективни. Тъй като пътниците, влизащи в ЕС, могат да се движат свободно от една държава в друга, от решаващо значение е държавите членки да координират своите решения относно премахването на ограниченията за пътуване. Ето защо, държавите членки следва да се споразумеят за общ списък на страните извън ЕС, за които ограниченията за пътуване могат да бъдат отменени считано от 1 юли, да този списък бъде преразглеждан редовно.

В пътната карта за отмяна на мерките за ограничаване, представена на 15 април, Комисията посочи, че ограниченията за пътуване в рамките на ЕС ще трябва да започнат да се премахват постепенно, преди ограниченията по външните граници да бъдат облекчени на втори етап. В момента това е в ход, като няколко държави членки вече са отменили ограниченията в рамките на ЕС, а други ще го направят от 15 юни 2020 г. Комисията настоятелно призовава останалите държави членки да приключат процеса по премахване на ограниченията пред свободното движение до 15 юни 2020 г. и да премахнат граничния контрол по вътрешните граници в рамките на ЕС.

Повече информация вижте ТУК!

Дата: 11.06.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 2362