18.06.2020

До: Ръководствата на фирми и предприятия, прилагащи преимуществено заваръчни технологии 

Копие: До Ръководителите на РС към БСЗ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

От Председателя на УС на БСЗ и Председателя на УС на БЦКЗ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Постепенно страната излиза от над 3-месечната криза породена от пандемията с Covid-19. УС на БСЗ следи внимателно икономическата ситуация в страната и предприетите мероприятия за преодоляване на тази криза. Постоянно контактуваме и следим за решения, предложения и предприетите мерки по тази тема от нашите партньори от Европа и света, в лицето на ръководните органи на IIW и EWF. 

Отчитаме заинтересоваността на всички наши и международни ЕС структури да се предприемат и изпълнят срочни действия за съживяване на икономическото развитие в страната. Солидарни сме, че това може и трябва да стане чрез прилагане на иновации в  използваното оборудване и прилагани технологии. 

Съществено за нашата обща цел е да привлечем: Възложители на поръчки; Инвеститори за нови и модерни производствени мощности; Нисколихвени банкови кредити с цел иновации в съществуващите производствени мощности. 

За да реализираме тези мащабни задачи трябва да се опрем на добре обучени и квалифицирани кадри, които да са в състояние да внедрят и експлоатират новото заваръчно оборудване и модерни технологии в заваръчното производство. 

През 2002г. БСЗ поднови пълноценно своето членство в IIW и EWF, и заедно с още над 55 страни в света ползва колективния опит в областта на подготовка на кадри по заваряване с различна степен на професионална квалификация. Създаден бе Българския Център за Квалификация по Заваряване (БЦКЗ)- структура към Международния оторизиращ борд (IAB), която успешно прилага Международната хармонизирана система за обучение и квалификация по заваряване. До момента са издадени над 800 международно признати дипломи на наши специалисти (инженери, технолози, инспектори, заварчици), признати във всички страни-членове на IIW и EWF. Това прави тези специалисти предпочитани и за предприемачите у нас, тъй като притежаваните дипломи са солидна основа за контакти с международни партньори, както и за осигуряване на системите за качество в производството според изискванията на стандарта ISO EN 3834. 

В  момента в 4 лицензирани от БЦКЗ учебни звена в страната се подготвят: 

  1. В ШМИЗ към ТУ-София – Международни инженери по заваряване (IWE); 
  2. В ЦОЗ към ТУ-София,филиал Пловдив - Международни инженери по заваряване (IWE) и Международни технолози по заваряване ( IWТ); 
  3. В ЦПО към ИМСТЦХ , БАН – Международни специалисти по заваряване (IWS), Международни практици по заваряване (IWР), Международни инспектори по заваряване (IWI-P, висше ниво C, стандартно ниво S, базово ниво В), Международни заварчици IW- за всички нива, процеси и основни материали; международни дизайнери (IWSD); 
  4. В ЦОЕЗП към ИЗА, г. София – Сертифицирани европейски заварчици на пластмаси (CEPW); 

Ние се обръщаме към всички Вас като предлагаме да инвестирате своевременно в подготовката на кадри с международна квалификация чрез БЦКЗ и учебните центрове към него. Това ще е още една възможност за Вас да отворите Вашето производство към пазарите в Европа и света. 

Предлагаме Ви да ни информирате в къс срок, по възможност до 15 Август, за всички Ваши намерения и идеи за участие на вашите кандидати в курсове организирани от БЦКЗ, с цел повишаване на тяхната квалификация. Информация за това може да получите от сайта на БСЗ https://bws-bg.org/обучение.  

За допълнителни контакти и информация

  1. БСЗ офис – гл. секретар инж. П. Попгеоргиев – Е-мейл: secretary@bws-bg.org 
  2. БЦКЗ – ИД доц. д-р П. Държанов - Е-мейл: darjanov@tu-sofia.bg 
  3. ШМИЗ към ТУ-София – доц. д-р Г. Саев - Е-мейл: gsaev@tu-sofia.bg 
  4. ЦОЗ към ТУ-София, фил. Пловдив – проф. д-р Т. Ямболиев- Е-мейл: tiamb@tu-plovdiv.bg 
  5. ЦПО – БАН - гл.ас. д-р М. Манилова, Е-мейл: mamanil@abv.bg 
  6. ЦОЕЗП към ИЗА, гр. София – инж. Б. Георгиев- Е-мейл: isaplast@mail.com 

 

Председател на УС на БЦКЗ: Проф. д-р. Т. Ямболиев 

Председател на УС на БСЗ: д-р инж. М. Белоев

Дата: 18.06.2020

Източник: Български съюз по заваряване

Прочетено: 3556