14.07.2020

Европейската комисия приветства списък с „най-добри практики“, договорен от финансовия сектор и потребителски и бизнес организации, за намаляване на въздействието на пандемията от коронавирус. В списъка се посочват конкретни мерки, чрез които финансовият сектор може подпомогне гражданите и фирмите по време на кризата.

Представените днес „най-добри практики“ включват въпроси като:

  • мораториуми върху плащания по потребителски и фирмени заеми и застрахователни полици;
  • възможност за по-сигурно разплащане в брой за тези, които имат нужда от това;
  • бързо отпускане на заеми за смекчаване на въздействието на коронавируса, с разумни такси и лихвени проценти по тях;
  • възможно най-бързо обработване и изплащане на законни застрахователни претенции.

Днешният списък с „най-добри практики“ беше договорен в хода на две обширни кръгли маси, организирани от Комисията, с участието на представители на потребителите и бизнеса, европейски банки, други кредитори и застрахователни дружества. Тези обсъждания са част от по-широките усилия на Комисията, в т.ч. приетия през април пакет за банковия сектор, за осигуряване на повече кредити за реалната икономика. През септември тя ще организира нова кръгла маса, на която ще бъде разгледан постигнатият напредък и ще продължи диалогът с всички страни за подпомагане на кредитирането по време на възстановяването.

Дата: 14.07.2020

Източник: EK

Прочетено: 2105