13.08.2020

Фонд "Условия на труд", съвместно със социалните партньори, направи подбор на материали, свързани с добрите практики за безопасно завръщане на работното място в условията на пандемията, които са с практическа насоченост и ще бъдат полезни на българските работодатели и работещи през следващите месеци.

Основните насоки на Европейския съюз за безопасно завръщане на работното място в условията на коронавирус COVID-19 са разработени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, допълнени и детайлизирани с добри практики за конкретни секторни и икономически дейности в отделните държави-членки и преведени на български език от Фонд „Условия на труд“.

Материалите са обособени в следните три групи - общи документи, секторни ръководства и секторни справки на МОТ, и могат да бъдат изтеглени от приложения по-долу списък.

______________

Общи документи:

Секторни ръководства:

Секторни справки на МОТ:

 

Дата: 13.08.2020

Източник: БСК

Прочетено: 7209