10.09.2020

По предварителни данни през юли 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 2.3% в сравнение с юни 2020 година. През юли 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 6.0% спрямо съответния месец на 2019 г. Вижте още ТУК!

По предварителни сезонно изгладени данни през юли 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.1% спрямо предходния месец. През юли 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява със 17.5% в сравнение със същия месец на предходната година. Вижте още ТУК!

По предварителни данни през юли 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 3.9% на строителната продукция през юли 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. Вижте още ТУК!

Дата: 10.09.2020

Източник: НСИ

Прочетено: 3994