21.10.2020

На 21 октомври 2020 г., в 10:00 часа стартира програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа на автобусните превозвачи.

Документи могат да се подават до 17:00 ч. на 10.11.2020 г.

Максимален размер на безвъзмездната помощ – 8% от оборота от 2019, но не повече от 450 000 лева.

Кандидатите трябва да са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози. Допустими са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. с минимум годишен оборот през 2019 от 37 500 лева.

Кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Вижте повече ТУК!

Дата: 21.10.2020

Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Прочетено: 2118