17.11.2020

Отговарят експертите от Столична регионална здравна инспекция

Вижте какво разсняват пред Economy.bg експертите от Столична регионална здравна инспекция:

Какво трябва да правят компаниите при установен случай на коронавирус?

При установяване на положителен случай с коронавирусна инфекция лицето се отстранява от работа и се поставя под 14-дневна домашна карантина.

Всички контактни подлежат на 10-дневна карантина, считано от последния контакт с потвърдения случай, като се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава. Положителното лице уведомява контактните си за резултата и при извършване на епидемиологичното проучване подава данни за контактните. Същите се регистрират в Националната информационна система. Личните лекари имат достъп до системата и могат да издадът болничен лист за карантина.

  1. Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни лицата, контактни от първи ред - осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице 2 дни преди появата на оплаквания или 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
  2. След изтичане на карантината не се извършва контролно изследване.
  3. Медицинското наблюдение се извършва от ОПЛ.

Трябва ли да затворят офиса/помещението/обекта за дезинфекция? Ако да - за колко време?

След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което може да се използват за целта.

А какво се случва, ако компанията е магазин, банка, бензиностанция, производство? Трябва ли да тестват останалите служители/работници?

Съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването не се изисква контролно изследване на положителните случаи, както и на контактните лица, ако нямат проявена симптоматика.

Ако сферата на дейност не позволява работа от вкъщи - продавачи, дистрибутори, работници в производство и т.н., контактните лица в отпуска или болничен излизат и за колко време?

Всички положителни случаи и техните контактни, подадени като такива, се въвеждат в Националната система за ковид, в която имат достъп личните лекари и се издава болничен лист – 14 дни за положителен случай и 10 дни за карантиниран на положителен.

 

Дата: 17.11.2020

Източник: Economy.bg

Прочетено: 3138