23.12.2020

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева издаде нова заповед за временно ограничените икомическите дейности заради Ковид-19, чиито работници могат да получат компенсация от държавата заради това, че са в неплатен отпуск. Актуализрането на документа е във връзка със заповеда на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки. 

Съгласно заповедта, до 31 януари компенсации ще могат да получат работещите в барове, механи, винарни, бирарии, кафенета, езикови и образователни центрове, други обучителни центрове и школи, професионални колежи, както и наетите в туристически фирми.

До 31 януари за компенсации могат да получат и работещите във всички търговски обекти, които са в търговски центрове от една или повече сгради с магазини или търговски центрове тип МОЛ с изключение на магазини за хранителни стоки, дрогериите, оптиките и зоомагазините, чиято дейност не е преустановена. До същата дата финансова подкрепа се предвижда и за служители в игрални зали и казина, както и във фризьорски и козметични салони, включително тип МОЛ. 

За компенсации до 31 януари 2021 г. може да кандидатства и персоналът на кина, дискотеки, пиано и нощни барове, нощни клубове и други нощни заведения за развлечения на закрито. Право имат още заетите в икономическите дейности, свързани с концерти, създаване и представяне на представления на живо като оперни, оперетни, циркови и други сценични произведения, режисьори, продуцентите, сценографи, дизайнери на костюми и осветление, технически специалисти, както и в сектори, свързани с всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер и работещите в солариуми, сауни, салони за отслабване и масаж. 

Персоналът на частните детски градини и ясли, както и на музеите може да получи компенсации до 3 януари 2021 г. След тази дата те ще възобновят дейността си. 

За всеки ден неплатен отпуск работещите във временно спрените бизнеси може да получи 24 лв. до края на 2020 г. От 1 януари 2021 г. по предложение на Министерството на труда и социлната политика компенсациите ще са 75% от осигурителния доход на наетите за октомври 2020 г.

Агенция по заетостта обръща внимание на всички работодатели и работници/служители, които вече са подали документи за участие в проект „Запази ме”, че могат да заявят изплащане на компенсации за периода 22.12.2020 г. – 31.12.2020 г., като представят в Дирекции „Бюро по труда” допълнително следните документи:

  • Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявление-декларация за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г. (Приложение 3) с посочен период за изплащане на компенсации през месец декември (начална и крайна дата) и съответния брой дни в неплатен отпуск, ползван от лицата за периода 22.12.2020 г. – 31.12.2020 г. Списъкът следва да е подписан с КЕП или на хартиен носител от работодателя или упълномощен представител на работодателя (с приложено пълномощно) и задължително представен и в електронен формат (формат excel);
  • Декларация (Приложение № 8) за съответния месец/период с отразените промени за периода на ползване на неплатения отпуск, както и при наличие на други настъпили промени.

С цел своевременната им обработка, горепосочените документи препоръчваме да се депозират в дирекции „Бюро по труда” до 05.01.2021 г.

Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта или тук, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.       

За изменените условия по проект „Запази ме” следете актуалната информация на сайта на Агенцията по заетостта, където те ще бъдат публикувани след одобрение на приложимата нормативна уредба и влизането й в сила.

Дата: 23.12.2020

Източник: МТСП

Прочетено: 4976