01.03.2021

Агенцията по заетостта информира, че съгласно Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването от 01.03.2021 г. се допуска провеждането на обучения на възрастни.

Съгласно т.3 от Заповедта се допуска провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

Всички обучаващи институции, които временно са преустановили вече започнали курсове или не са стартирали обучения поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, могат да подновят провеждането им при стриктното спазване на всички мерки, въведени със Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Моля да имате предвид, че съгласно условията на проект „Ваучери за заети лица”, всички дейности по проекта следва да бъдат финализирани до 31.12.2021 г., а обученията да са приключили не по-късно от 30.09.2021 г.

Агенцията по заетостта препоръчва стриктно спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на вируса COVID-19.

 

Дата: 01.03.2021

Източник: Агенция по заетостта

Прочетено: 3908