30.03.2021

СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РИТЕЙЛ ЦЕНТРОВЕТЕ:

Очакваме ясна аргументация, баланс на мерките и ефективна финансова помощ от страна на държавата

Във връзка с появилата се информация, че считано от 1 април 2021 г. властите няма да позволят възобновяване на нормалната дейност на търговските центрове в страната, бихме искали да заявим, че за пореден път не виждаме ясна аргументация в планирането и реализацията на противоепидемичните мерки в страната.

Припомняме, че:

- За последната една година няма доказана връзка между дейността на търговските обекти и нарастването на броя на заразените в страната;

- Търговските центрове в страната разполагат с огромна кубатура и вентилационни системи с постоянен приход на свеж въздух, което прави общите им части съпоставими с външна среда. В допълнение на това, за разлика от открити дестинации (в т.ч. паркове и градини), генериращи голям поток от хора, носенето на маски е задължително

- В търговските центрове се прилагат редица мерки за сигурност с доказана ефективност – задължителни маски, регулярна дезинфекция на общите части, засилена охрана и превенция на струпването на хора, спазват се установените международни стандарти за безопасност;

- Според Тексаската скàла на Тексаската медицинска асоциация и Комитета за инфекциозни заболявания, по която се ръководи Националният оперативен щаб, рискът от пазаруване в мол е класифициран като умерен и значително по-нисък от посещение в обекти, за които сега ще бъдат разхлабени мерките.

- Въпреки всичко това, днес стана ясно, че от 1 април под една или друга форма ще заработят редица обекти, които в скàлата са определени като високо рискови. Така за пореден път финансовите загуби от пандемията ще трябва да бъдат понасяни от търговските центрове и заетите в бранша над 150 000 души и семействата им.

Вярваме, че за да бъдат ефективни, мерките трябва да бъдат разхлабвани като се спазва определен баланс. В противен случай основната финансова тежест от този процес пада само върху отделни сектори, сред които е и нашият. Нещо повече – ние сме единственият сектор, който е бил затворен близо 5 месеца без каквато и да е ефективна финансова подкрепа, тъй като програмите за подпомагане са насочени към малки и средни предприятия, към които повечето търговски центрове не спадат и към днешна дата очакваме помощ от държавата.

Дата: 30.03.2021

Източник: БАРЦ

Прочетено: 1254