06.04.2021

Министерството на туризма направи пето плащане към туроператори и туристически агенти, с което трябва да бъдат компенсирани потребителите за неосъществени пътувания в периода 1 март – 31 декември 2020 г. Изплатени са безвъзмездни средства на още 99 предприятия, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, като общата сума е над 3,139 млн. лева.

До момента общо финансираните предприятия са 572, а предоставените им средства възлизат на над 32,256 млн. лева, уточниха от туристическото ведомство.

Средствата се отпускат от държавния бюджет и са на обща стойност 51 млн. лв. Това е една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.

Размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4% от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти.

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито туристически пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

Hа 22 март изтече крайният срок, в който могат да бъдат подавани документи за кандидатстване за държавна помощ от 51 млн. лева. Изпълняваната към момента мярка за туроператори и туристически агенти ще се прилага до 5 април.

Дата: 06.04.2021

Източник: Investor.bg

Прочетено: 2966