12.04.2021

Най-голям относителен дял в инвестициите ще формира производството на стоки за междинно потребление, но те ще бъдат с 13,8% по-малко спрямо 2020 г.

 

През 2021 г. промишлените предприятия очакват, че инвестициите в сектора ще бъдат с 15,5% по-малко спрямо 2020 г. Това става ясно от регулярното бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, изготвено от Националния статистически институт (НСИ).

От данните става ясно още, че в общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 85,2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми със 17,5% спрямо 2020 г.

По данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2020 г. са с 8,7% по-малко спрямо 2019 г.

По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (38,2%), при което обаче се предвижда понижение от 13,8% в сравнение с предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31,1%), при които се очаква увеличение с 4,7% спрямо 2020 г. Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15,8%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30,8% в сравнение с предходната година.

 

 

Дата: 12.04.2021

Източник: Investor.bg

Прочетено: 2594