07.06.2021

Днес пленарната сесия на ИСС прие резолюция, с която се настоява правителството да предприеме мерки  за продължаване на икономическата и социална подкрепа на бизнеса и заетостта. В края на май 2021 г. изтече действието на редица социални и икономически мерки, свързани с преодоляване на негативните последици от пандемията, породена от COVID-19 . Ето защо,  Съветът настоява, да се въведе нова мярка 75/100 за подкрепа на заетостта и доходите на работниците и служителите, да продължи реализацията на проект "Заетост за теб", да се разработи подобен проект в областта на селското стопанство, да се разработи програма "Подкрепа за рестарт", насочена към самоосигуряващите се.

Икономическият и социален съвет като представител на организираното гражданско общество винаги целенасочено е работил за задълбочаване на диалога с държавното управление по важни въпроси от икономическата и социалната сфера.

Приложен е пълният текст на резолюцията.

Дата: 07.06.2021

Източник: ИСС

Прочетено: 4066