21.10.2021

BusinessEurope представи своя принос в Конференцията за бъдещето на Европа. В 10 ключови послания организацията се обръща към вземащите решения и обяснява как може да се укрепи Европейският съюз в свят на дълбоки промени.

„С огромните геополитически и системни икономически предизвикателства, които ни предстоят, обичайният бизнес не е опция“, каза генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер.

Въпреки че напълно подкрепя общата цел за укрепване на Европейския съюз, BusinessEurope вярва, че не трябва да се претоварва Конференцията с очаквания, които не могат да бъдат изпълнени.

„Създаването на нереалистични очаквания може да има обратен ефект и да доведе до разочарования. Вместо това ЕС трябва да се съсредоточи върху укрепването на своята икономика и нейната устойчивост“, каза Байрер и добави:

„Основата на всички наши политически и обществени проекти, като например опазването на околната среда, социалните и правата на човека, е жизнена икономика, която създава просперитет и работни места. Това е основата на европейския модел. Да бъдем атрактивни в международен план е предпоставка за нашия заветен европейски начин на живот. Ако не постигнем това, други играчи ще доминират в световната икономика. И някои от тези играчи представляват противоположността на нашия европейски социален модел и начин на живот.”

Прочетете декларацията на BusinessEurope тук.

___________

10 ключови послания на BusinessEurope 

  • BusinessEurope, нейните членове и преобладаващата част от европейските предприятия са силни поддръжници на Европейския съюз. Такъв беше случаят през 1958 г., когато ние бяхме основани, и остава такъв и до днес! Гордеем се, че сме европейци.
  • Ние бяхме начело в подкрепата на всички стъпки за напредък на ЕС, особено създаването на единния пазар, четирите свободи, търговската политика, еврото, ранните усилия за декарбонизация, проектите за обмен на младежи, социалния диалог, сътрудничеството в областта на научноизследователската и развойна дейност и много други. Ангажираността на бизнес общността в европейския проект е отразена в нашето участие в десетки работни групи и комисии на европейските институции. Едновременно с това гражданите В същото време гражданите ползват предимствата на вътрешния пазар, като компаниите създават заетост и осигуряват качествени работни места.
  • Актуални проучвания и изследвания показват, че за гражданите, предприятията са най-довереният източник на информация. Това също показва, че компаниите имат сериозен подход, включително по отношение на собствената им отговорност, когато става въпрос за ЕС и политиката като цяло.
  • Докато ние подкрепяме „Конференцията за бъдещето на Европа“ и нейната цел да изслуша европейските граждани, все още няма яснота относно точния процес, водещ до приемането на препоръките, и политическата цел на препоръките. Предупреждаваме те да не се превърнат в нещо като нова работна програма на Комисията. Комисията по фон дер Лайен е създала работна програма, която е демократично приета от лидерите на ЕС и ЕП. В същото време е важно препоръките, произтичащи от конференцията, да вземат предвид политическата, икономическата и правната осъществимост, за да се избегне създаването на нереалистични и в крайна сметка неудовлетворени очаквания за нашите граждани. Можем обаче да си представим, че важни предложения – например как да подобрим нашия Европейски съюз – биха могли да послужат като основа за кампаниите на европейските избори през 2024 г.Готови сме да допринесем за постигането на тази цел.
  • Приветстваме специалната роля, предоставена на социалните партньори в рамките на конференцията. Както се признава в европейските договори, социалните партньори играят важна роля в процеса на интеграция в ЕС. Също трябва да бъде уважено определеното разделение на компетенциите между Съюза и националното ниво в областта на социалната политика. Това важи и за ценната автономия на социалните партньори. Затова настояваме пред всички участници, че трябва да се вземе предвид силната представителност на организациите като ключов фактор за легитимност.
  • Но най -важното: основата на всички наши политически и обществени проекти, независимо дали екологични, социални, в областта на правата на човека и т.н., е жизнената и здрава икономика. Без предприятията, създаващи богатство и работни места, нищо не може да се постигне. Това е основата европейския модел да бъде атрактивен в международен план и предпоставка за нашия европейски начин на живот. Ако не постигнем това, други играчи ще доминират в световната икономика на 21 -ви век. И някои от тези играчи стоят почти на противоположни позиции спрямо нашия европейски социален модел и начин на живот. За нашия бизнес международната конкурентоспособност, вътрешният пазар и търговията са ключови фокусни точки на ЕС. В същото време ние признаваме, че ЕС е много повече от икономиката: ЕС е и пазител на общ набор от ценности, залегнали в Договорите, и гарант за модел на отворено общество, в който свободата, творчеството и предприемачеството може да процъфтява.
  • Докато през последните десетилетия основната грижа беше създаването на политически и икономически обединена Европа, в бъдеще ще бъде по -важно да се направи ЕС способен да действа в глобален контекст. Бизнесът иска уверен и гледащ навън ЕС, както наскоро беше описано от президента фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза. Това изисква по-ефективно вземане на решения и единна позиция по въпросите на външната политика, както и интелигентна, либерална търговска политика, която също използва влиянието на Европа, за да защити своите ценности и интереси.Освен това Европа трябва да бъде по-наясно с политическата, икономическата и дори военната мощ на своите държави-членки и да премине от ролята си на „глобален платец“ към „глобален играч“. Важни проекти като „Постоянното структурирано сътрудничество“, Европейският фонд за отбрана и Космическата стратегия трябва да бъдат напълно функционални. Искаме да дадем тласък на външната политика и политиката на сигурност на ЕС, за да може тя да постигне целите си: по-голяма автономия, устойчивост на външен натиск, модерна многостранна търговска система, запазване на мира, укрепване на международната сигурност, насърчаване на международното сътрудничество, развитие и укрепване на демокрацията, върховенство на закона и зачитане на правата на човека и основните свободи.
  • В същото време вътрешната сила на ЕС остава жизненоважна предпоставка, за да може да играе каквато и да е роля на световната сцена. Укрепването на Европейския съюз вътрешно и засилването на международната конкуренция изискват задълбочаване на единния пазар във всички области, интелигентна промишлена политика на ЕС и перспективна политика в областта на климата. Те също така изискват дълбоко общо разбиране относно общите ценности, които стоят в основата на ЕС; без тях истинското единство ще бъде непостижимо. Здравната политика също играе централна роля в способността на Европейския съюз да действа, за да бъде по-добре подготвен за бъдещи пандемии. За устойчивост в бъдещи финансови кризи е спешно необходим напредък в икономическия и паричен съюз и интеграцията в единния финансов пазар. В тези области Конференцията за бъдещето на Европа трябва да даде тласък за развитието на Европейския съюз напред.
  • Изследванията и иновациите са ключови двигатели за ускоряване на зеления и дигитален преход, осигуряване на справедлива, устойчива и конкурентоспособна икономика и укрепване на европейската технологична автономия. Няма съмнение, че бъдещето на Европа и на нейните граждани ще се определя до голяма степен от това как тя се представя в науката и технологиите. Изследванията и иновациите изненадващо не бяха определени като приоритетни теми за конференцията. Същевременно изглежда от съществено значение да се възползваме от тази възможност и да се отрази жизненоважната роля, която изследванията и иновациите имат за бъдещия просперитет и благосъстояние на Европа, включително като част от дебата за бъдещите предизвикателства и приоритети на ЕС.
  • Резултатите от конференцията трябва да бъдат реалистични и управляеми и да избягват допълнително натоварване на компаниите. Пандемията остави огромни белези върху икономическия пейзаж и възстановяването на много компании ще отнеме продължително време. Разходите за правене на бизнес в Европа остават твърде високи. Това е възпиращ инвестициите фактор. Според прегледа на търговията на Европейската комисия, през 2024 г. се очаква 85% от ръста на световния БВП да дойде извън ЕС. В този контекст продължаващият социално-икономически просперитет на Европа зависи от способността й да се включи в този глобален растеж. Това предполага международна система за търговия, базирана на правила, която предоставя пазарни възможности за европейските компании и гарантира, че ЕС остава отворено и привлекателно място за инвестиране. Европейските компании не отхвърлят регулацията сама по себе си. Всъщност в много случаи те предпочитат законодателството на ЕС пред съвкупността от 27 набора от национални правила, но цялото законодателство на ЕС трябва да бъде подложено на задълбочена оценка на въздействието. Затова призоваваме вземащите решения да помогнат на компаниите да правят това, което правят най-добре: да създават богатство и работни места. Защото всяко похарчено евро трябва първо да бъде спечелено!

 

 

 

Дата: 21.10.2021

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1484