18.11.2021

Тази седмица Асамблеята на МСП 2021 се проведе в Порторож, Словения, по време на Европейската седмица на МСП, заедно със словенското председателство на ЕС.

По този повод Пиер Гатаз, президент на BusinessEurope, каза:

„Съществените усилия на правителствата, бизнеса и гражданите позволиха силно възстановяване в Европа. Ситуацията обаче остава крехка и МСП са силно изложени. Ето защо се нуждаем от силен, ангажиран пратеник на ЕС за МСП с предприемаческо мислене като важен събеседник начело на стратегията на ЕС за МСП. Бизнес общността се нуждае спешно от тази номинация. Тази публикация трябва да бъде попълнена без допълнително забавяне."

Делегация на BusinessEurope, водена от Фабрис льо Саше, председател на комисията „Предприемачество и МСП“, проведе поредица от разговори с политиците в Порторож.

В предстоящата работа напредъкът ще бъде от ключово значение за достъпа до финансиране и за избягване на увеличаването на разходите за кредитиране на МСП. Тук трябва да се запази така нареченият фактор за подкрепа на МСП в предложението Базел III. Освен това има нарастваща загриженост относно кумулативния ефект на съществуващите и входящите законодателства. На ниво ЕС регулаторната рамка трябва да бъде внимателно разработена, за да се избегне прекомерна тежест за МСП. Това е вярно особено в областта на отчитането за устойчивост, където законодателството на ЕС (напр. Регламент за таксономията, Директива за отчитане на корпоративната устойчивост, Due Diligence и др.) трябва надлежно да отчита специфичните нужди и капацитет на МСП. В тази връзка Европейската комисия трябва да извърши по-строги оценки на въздействието на регламентите на ЕС върху МСП. Работата понякога е твърде бърза и недостатъчно дълбока. Приносите на бизнеса трябва да се вземат предвид по по-съвместен и оперативен начин.

Дата: 18.11.2021

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 264