23.11.2021

73 проекта на граждански организации в цялата страна, на обща стойност 545 172 лв., са подкрепени чрез инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ в първите три издания на инициативата (2017-2019 г.). Чрез кампанията е достигнато до над 256 хиляди души.

Тази година приключи и четвъртото издание на инициативата, в което „Лидл“ дарява 170 000 лв. на 23 проекта в цялата страна, разпределени в три тематични области: 12 проекта в област образование, 6 – в околна среда, и 5 – култура и историческо наследство.

Така общият фонд, който от Лидл България даряват за периода 2017-2020 г. по програмата, възлиза на 715 000 лв., а подкрепените проекти са 96.

Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да допринесе за един по-качествен и пълноценен живот на хората от различните региони в страната. Компанията я реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Тя е много важна за целия екип на „Лидл“, който влага в нея не само много време и ресурси, но и много емоция.

„Лидл България“ е член активен партньор на БСК.

Дата: 23.11.2021

Източник: БСК

Прочетено: 232