12.09.2023

Коментирайки пакета от данъчни предложения, обявен днес от Европейската комисия (директивата BEFIT и трансферното ценообразуване), генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер заяви:

„Новата рамка може потенциално да подпомогне инвестициите и растежа в единния пазар, но трябва да остане адаптивна към текущите промени в международната система за корпоративно данъчно облагане.“

„Ние приветстваме усилията на Комисията да подобри съществуващата данъчна рамка за бизнеса в ЕС. Чрез задълбочаване на единния пазар и насърчаване на разширяването на бизнеса в различни държави-членки, предложенията имат потенциала да подкрепят инвестициите и растежа. Независимо от това, важно е всяко прилагане на системата BEFIT да може да се адаптира към значителни, текущи промени в международната система за корпоративно данъчно облагане.

Двете предложени днес директиви трябва да се прилагат по хармонизиран начин, да подкрепят по-нататъшното опростяване на администрирането на данъчните декларации и да сведат до минимум споровете за трансферни цени както между държавите-членки, така и с трети страни.

Готови сме да работим с политиците, за да гарантираме, че както компаниите, така и гражданите могат напълно да се възползват от потенциалните ползи от опростяването и намалените разходи за съответствие.“

Дата: 12.09.2023

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 232