Дата: 11.05.2011

Източник: darikfinance.bg

Прочетено: 2614

По последни данни на германската статистическа служба, броят на новите заселници във ФРГ през 2010 г. е нараснал с 11%, като само в рамките на миналата година броят им се е увеличил със 798 хиляди души, от които 684 хиляди чужденци. През последните пет години средният брой на имигрантите се е движел между 660 и 720 хиляди, но преди 2002 г. е бил около и над 800 хил. души.  

България е сред страните, които са осигурили най-много мигранти на Германия – 39 хиляди наши сънародници са се заселили през 2010 г. във ФРГ. Изпреварват ни само поляците /126 хиляди/ и унгарците /75 хиляди/. Другите страни с много емигранти към Германия са Унгария, Турция и САЩ /по около 30 хиляди души/.   България изпъква с това, че процентният прираст на мигрантите е много висок: през 2009 г. в Германия са се заселили 28 хиляди българи, тоест прирастът през миналата година е почти 40%. Само румънците ни изпреварват в това отношение.  

Германците са били активни и при напускане на страната си и заселване на различни места в чужбина, но в крайна сметка нетният миграционен поток е положителен в размер на 128 хиляди души.   Както може да се очаква, тези данни не оставят безучастни германските медии и аудиторията им. Разпространени са две полярни мнения: от една страна, имигрантите са нетна печалба за страната, тъй като навлизат подготвени хора, най-често професионалисти, които помагат да се реши проблема с липсата на достатъчно квалифициран персонал на германския трудов пазар.  

От друга страна, голяма част от германците са ксенофоби: те се съмняват в компетентността и ползата от труда на мигрантите и предупреждават, че повечето имигранти идват във ФРГ само и само веднага да се залепят за социалната й система.  

Но политиците в Берлин са наясно, че Германия, която е най-многолюдната страна в Европа, бързо застарява. Изчислено е, че в следващите 15 години броят на работещите ще намалее с 5 милиона само заради демографския фактор.