Дата: 13.09.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2840

Да се увеличат санкциите за лицата, които не правят здравноосигурителни вноски, но имат възможност за това, искат 76 % от участниците в анкетно проучване, осъществено от БСК в началото на м. Септември 2011 г. 17% от анкетираните споделят противоположното мнение, а 7 % се затрудняват да преценят.

Успоредно с това, 79% от запитаните смятат, че държавата трябва да организира медицинското обслужване на лицата, за които е доказано, че нямат доходи, върху които да се осигуряват. На противното мнение са 11% от анкетираните.

Според 57%, необходимо е да бъде изграден публичен регистър на неосигурените лица. Идеята не се споделя от 31% от участниците в анкетата.

Известно е, че повече от милион и половина българи не правят вноски за здравно осигуряване. Те се лекуват за сметка на лицата, които редовно се осигуряват. Именно този факт и дългогодишната ангажираност на БСК по проблема със здравното осигуряване, ни провокира да зададем въпроса „Как да се санкционират лицата, невнасящи здравни осигуровки?".

Част от участниците в анкетата направиха твърде радикални коментари (например, „В държавата медицинското обслужване да е безплатно за всички, а откъде ще вземе пари държавата, да решават тези, които се кандидатират и печелят избори"), а други дадоха конкретни предложения, сред които:

  • Мотивиране за участие в осигурителната система; подобряване на здравеопазването по отношение на контрола върху източването на пари от болниците и организация на работата;
  • Здравните вноски на всяко лице да се внасят по лична партида;
  • Да се направи диференциация на медицинските услуги според размера на осигурителния доход и лицата с по-малък осигурителен доход да могат да ползват по-малък пакет услуги, а тези с по-голям - по-голям пакет услуги. Така ще има стимул за плащане на осигуровки върху по-голям осигурителен доход.
  • Да има здравни заведения, които да обслужват хората без здравно осигуряване, и такива - само за здравноосигурени;
  • Да се отнемат правата на лекарите, които искат допълнително пари за извършване на медицински услуги на здравноосигурените лица;
  • Да се опрости начинът на събиране на осигуровките (Цитираме: „Начинът на събиране на тези такси е пределно усложнен. Информация за това как да се плащат се намира трудно и е непълна. Плащането по интернет е сложно и неугледно в сравнение с това, което предлагат интернет магазини и други частни институции. Заплащането на място е също занемарено и неизпипано. Редовно се събира опашки, отнемащи минимум един час и, като цяло, системата не е ориентирана за удобство на ползващите услугите");
  • Гражданите сами да преценяват дали да участват в държавната система на здравеопазване или да ползват услугите на частните здравни заведения.
  • По-големи санкции да се прилагат за работодатели, които не внасят в срок здравните осигуровки.