Microsoft Тест център

Центърът за компютърно обучение към БСК е оторизиран от Майкрософт тестови център по програмата “Майкрософт Офис Специалист” (MOS) от 2002 г.

Към момента предлагаме тестване на продуктите от MS Office 2010 и MS Office 2013.

Изпитите се полагат на място в центъра след предварително уточнен график.

Кандидатът следва да има профил като Test Candidate в сайта www.certiport.com.

Цена за явяване на един изпит е 180 лв.

При успешно издържа изпит сертификатът се появява автоматично в профила на кандидат в Certiport, откъдето той може да се изтегли и/или разпечата.

Всички курсове се провеждат онлайн и без участието на преподавател. Идеята е да се предостави достъп до онлайн системата на програмата за съответните курсове, като Вие имате достъп до тях в рамките на 180 дни с неограничен брой влизания в системата. Достъп до системата получавате след заплащане на таксата за съответния курс в касата или по банков път.

След завършване на курса получавате сертификат за завършен курс, издаден от нас, който е различен от сертификатите по програмата MOS (Microsoft Office Specialist), за които е нужно да се явите в сертифициран тест център.

Записването за курсовете може да става чрез онлайн формата за регистрация, по телефона или директно на място в центъра в рамките на работния ден – 09-18 ч.

Начин за сертифициране

Академията за информационни технологии на Майкрософт (Microsoft IT Academy) предоставя комплексно обучение за получаване на теоретични познания и приложение на съвременните информационни технологии.

Центърът за компютърно обучение към БСК е Майкрософт ИТ Академия и предлага онлайн курсове специално разработени от Майкрософт за потребителите на различните версии на офис приложенията. Ползващите услугата след поредица от тестове получават сертификат за владеене на тези продукти на Майкрософт, валиден в цял свят.

Сертификат се издава за всеки преминат продукт (обучение по конкретен продукт - напр. Курс 3182: Обучение по Microsoft® Excel 2010 - базово ниво).

 

Прочетено: 4111