25.09.2007

БСК изпрати чрез BUSINESSEUROPE свое становище до Европейската комисия относно предстоящото създаване на нова правна форма за територията на ЕС - Европейско частно дружество.


БСК изпрати становище до Европейската комисия във връзка с предстоящото създаване на нова правна форма – Европейско частно дружество
Добави мнение